Για τηλεφωνικές παραγγελίες, εκπτωτικά κουπόνια και μειώσεις στα μεταφορικά καλέστε στο 6945815750 ή στο 2421312172
[0] [0]

Γενικοί όροι χρήσης

O ιστότοπος www.bimboshop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης βρεφικών και παιδικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία Bimbo Ινεπολόγλου Χαράλαμπος με έδρα τον Βόλο και την οδό Φερρών 67 στο εμπορικό κέντρο Old City με ΑΦΜ 027848350 και ΔΟΥ Βόλου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@bimboshop.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταστήματος 2421029904

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site bimboshop.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site bimboshop.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site του bimboshop.grCookies

Το site bimboshop.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά την αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων του site bimboshop.gr και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site bimboshop.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης του site bimboshop.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site bimboshop.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site bimboshop.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


Linkstoothersites («Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες»)

Το site bimboshop.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site bimboshop.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.


IPAddresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site bimboshop.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψiμότητας.


Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το site bimboshop.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το
site bimboshop.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες ή χρήστες του site bimboshop.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site bimboshop.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το site bimboshop.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.


Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του site bimboshop.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site bimboshop.gr.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site bimboshop.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site bimboshop.gr. Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site bimboshop.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η εταιρία Bimbo μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας σας δίνει την δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν ή τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους και να σας επιστρέψει το ποσό το οποίο έχετε καταβάλει μαζί με τα τυχόν έξοδα αποστολής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από την αγορά του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Σε αυτήν την περίπτωση το ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης για την αγορά και τυχόν έξοδα αποστολής θα του επιστραφούν  μέσω τραπέζης  το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που η εταιρία ενημερωθεί στο info@bimboshop.gr ή λάβει γραπτή επιστολή από τον πελάτη και με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα παρακάτω:   

1.   Να έχει διατηρήσει τη συσκευασία του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν στην αρχική του κατάσταση.

2.   Να μην έχει χρησιμοποιήσει, πλύνει, σιδερώσει, συναρμολογήσει, κόψει κ.ο.κ. το προϊόν και γενικά να μην έχει προβεί σε πράξεις, που μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση του προϊόντος. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της ετικέτας του προϊόντος.

3.   Να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην υπάρχουν σημάδια λανθασμένης χρήσης ή λανθασμένης συναρμολόγησης του προϊόντος.

4.    Να μην έχουν αφαιρεθεί κομμάτια ή αξεσουάρ σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων.

5.    Να επιστρέψει μαζί με το προϊόν το παραστατικό που του έχει αποσταλεί από την εταιρία (απόδειξη ή τιμολόγιο)

6.    Η αποστολή να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η παραλαβή (π.χ. ίδια μεταφορική) και ο πελάτης να επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον ίδιο πελάτη η εταιρία Bimbo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντων λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις (αρθρ.281 ΑΚ)

Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Βόλου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δεν γίνεται υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (βούρτσες, θερμόμετρα μπιμπερό κ.α.).

Επιπλέον δεν γίνεται υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία είναι αποτέλεσμα ειδικής παραγγελίας του πελάτη(π.χ. ειδικές διαστάσεις στρωμάτων, χρωματισμοί επίπλων, χειροποίητες κατασκευές με ζωγραφιές κ.α.)